Skolhälsovården

Skolhälsovårdaren har mottagning i skolan och är bäst anträffbar enligt följande schema men tiderna kan variera enligt behov.

 

Mottagnings tid:

 

Måndag vecka 1, 2, 3, 4. Kl. 10-14

andra onsdagen i månaden. Kl. 10-14

 

Telefonnummer: 050-3273915

Telefontid: Måndag-fredag kl. 8-8.30

 

Skolhälsovårdare

Monika Sundlin

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Stampvägen 2

66100 Malax